25 songwriters speak up: Corona won't kill the music

English translation:

It is more important than ever that we can imagine a post-crisis world, a world and a society of changed living conditions, changed behavior - with unity and loneliness, with desire, sorrow and love. That is why art and especially music is important.Imagine not being able to watch a movie, listen and play music, read a book, or take advantage of all the many other cultural offerings we usually use. Just a week's time. It's hard to imagine, but in this quarantine era, living in it seems like an impossible reality.As a nation and people, we use art and culture all the time. It nourishes our community. It creates life in our local environment. Geographic and virtual outskirts suddenly become bubbling gathering points. Over the past week, we Danes have consumed so much art and culture over the Internet that the European Commission has asked major streaming services to lower the quality of their films - and thus the bandwidth - so that the internet is not congested. Something Netflix, YouTube and others have agreed to.We come from the world of music. For us, music is a language that, more precisely than anything, can evoke peculiar moods and emotions. The music is the most direct, instinctive and universal communication. Just look at the Italians, who must go through so much these days. Evening after evening they sing from the balconies. Music is one of the most solid forms of identity creation in all cultures. It helps to determine our identity. Those we are.Right now, we are facing the rest of the world in a serious health crisis. Many people have changed their everyday lives in a split second. And unfortunately, there are also some who are not here anymore because of the coronavirus. At present, the world we know is turning around.Use the artArt and culture open our eyes to new worlds - we see the world we already know from new angles. Art resonates in us, making us feel and understand the world we are in. And it is said that music almost invariably always assists with the transitions of life, such as baptism, confirmation, wedding, funeral or celebration. Similarly, it must now assist us in the crisis and set tones for what the words cannot describe.Our call: use the art and culture in these difficult times. Let it all be ours. A point of departure where we can have peace in just a moment from the outside world. Where we can relive the good times, or perhaps get the hope of living.It is more important than ever that we can imagine a post-crisis world, a world and a society of changed living conditions, changed behavior - with unity and loneliness, with desire, sorrow and love. A reality that will undoubtedly both feel more uncertain, but also more important than ever.Neither coronavirus nor other diseases can get the music down with your neck. While the cure and vaccine against coronavirus is the salvation of many human lives, the arts and culture will continue to breathe life and spirit back into society. Even when the quarantine period is over. When we can again gather for concerts and events. When we can again hug, kiss, push, ae and all the other physical we lack. Then we promise that rhythm and music will again be one of the important gathering points we have.Anders Trentemøller, Anika Aakjær, Anna Lidell, Frans Bak, Halfdan E., John Guldberg, Kajsa Vala, Kasper Winding, Karen Mukupa, Kristian Riis, Kira Skov, Knud Møller, Lars Greve, Lars Lilholt, Lise Cabble, Marilyn Mazur, Martin Brygmann, Michael Falch, Mikael Simpson, Niels Hausgaard, Nikolaj Busk, Peter Sommer, Sebastian, Sø Fenger, Troels Abrahamsen.All are songwriters, composers and from the Danish music industry.

Original:

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi kan forestille os en verden efter krisen, en verden og et samfund med forandrede livsvilkår, forandret adfærd - med sammenhold og ensomhed, med savn, sorg og kærlighed. Derfor er kunsten og især musikken vigtig.

Forestil dig, at du ikke kunne se en film, høre og spille musik, læse en bog eller benytte dig af alle de mange andre kulturtilbud, vi normalt benytter os af. Bare en uges tid. Det er svært at forestille sig, men i denne karantænetid, virker det som en helt umulig virkelighed at leve i.

Som nation og folk bruger vi kunsten og kulturen hele tiden. Den nærer vores fællesskab. Den skaber liv i vores lokalmiljø. Geografiske og virtuelle udkanter bliver pludselig til boblende samlingspunkter. Den sidste uges tid forbrugte vi danskere så meget kunst og kultur over nettet, at EU-Kommissionen har bedt store streamingstjenester om at sætte kvaliteten på deres film - og dermed båndbredden - ned, så internettet ikke bliver overbelastet. Noget Netflix, YouTube og andre har indvilget i.

Vi kommer fra musikkens verden. For os er musik et sprog, som mere præcist end noget kan fremkalde særegne stemninger og følelser. Musikken er den mest direkte, instinktive og universelle kommunikation. Se bare på italienerne, som må gå så grueligt meget igennem i disse dage. Aften efter aften synger de sammen fra balkonerne. Musik er et af de mest solide identitetsskabende kulturformer i alle kulturer. Det er med til at bestemme vores identitet. Dem, vi er.

Lige nu står vi sammen med resten af verden i og med en alvorstung sundhedskrise. Rigtig mange mennesker har på et splitsekund fået ændret deres hverdag. Og desværre er der også nogle, som ikke er her mere pga. coronavirussen. I øjeblikket vender den verden, vi kender, vrangen ud.

Brug kunsten

Kunst og kultur åbner vores øjne for nye verdener - vi ser den verden, vi allerede kender fra nye vinkler. Kunsten resonerer i os, og får os til at udfolde os og forstå den verden, vi er i. Og det er sigende, at musik næsten uden undtagelse altid assisterer livets overgange, som dåb, konfirmation, bryllup, begravelse eller fest. På samme måde skal det nu assistere os i krisen og sætte toner til det, som ordene ikke kan beskrive.

Vores opfordring: brug kunsten og kulturen i disse svære tider. Lad det være vores alle sammens lise. Et holdepunkt, hvor vi kan få fred i bare et øjeblik fra omverdenen. Hvor vi kan genopleve de gode stunder, eller måske få håbet til at leve.

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi kan forestille os en verden efter krisen, en verden og et samfund med forandrede livsvilkår, forandret adfærd - med sammenhold og ensomhed, med savn, sorg og kærlighed. En virkelighed som utvivlsomt både vil føles mere usikker, men også vigtigere end nogensinde før.

Hverken coronavirus eller andre sygdomme kan få musikken ned med nakken. Mens kuren og vaccinen mod coronavirus bliver redningen af mange menneskeliv, vil kunsten og kulturen blive ved med at puste livet og ånden tilbage i samfundet. Også når karantæneperioden er overstået. Når vi igen kan samles til koncerter og arrangementer. Når vi igen kan kramme, kysse, skubbe, ae og alt det andet fysiske, vi mangler. Så lover vi, at rytmen og musikken igen vil være et af de vigtige samlingspunkter, vi har.

Anders Trentemøller, Anika Aakjær, Anna Lidell, Frans Bak, Halfdan E., John Guldberg, Kajsa Vala, Kasper Winding, Karen Mukupa, Kristian Riis, Kira Skov, Knud Møller, Lars Greve, Lars Lilholt, Lise Cabble, Marilyn Mazur, Martin Brygmann, Michael Falch, Mikael Simpson, Niels Hausgaard, Nikolaj Busk, Peter Sommer, Sebastian, Søs Fenger, Troels Abrahamsen.

Alle er sangskrivere, komponister og fra den danske musikbranche.

https://www.berlingske.dk/kommentarer/25-sangskrivere-i-opraab-coronavirus-slukker-ikke-for-musikken?referrer=RSS&fbclid=IwAR3fsfx4uHYDxIsrPu-0xy5kzpAkw2fiW4w36QiHLWQy12y_qlEHSSWG7-4


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 machinedrops                                            Contact: anna@lidell.dk                                                                         +45 21858701